pil

Se video av presentasjon av Q3 2019

Fra onsdag 6. november kl. 14.00 kan du se hele resultatfremleggelsen for 3. kvartal 2019 som en webcast her.

Finansiell informasjon

Egenkapitalbeviset SADG

Virksomhetsstyring

SSB Boligkreditt AS

SSB Boligkreditt er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. Les mer