Innhold

SADG - Finanskalender 2018

08.02.2018 - Kvartalsrapport Q4 2017
21.03.2018 - Forstanderskapsmøte
09.05.2018 - Kvartalsrapport Q1 2018
16.08.2018 - Kvartalsrapport Q2 2018
26.10.2018 - Kvartalsrapport Q3 2018

Det tas forbehold om eventuelle endringer i bankens finanskalender.