Innhold
ansatt-holder-en-blomst

En bank er ikke alltid en bank

På samme måte som grått og blått ikke er gult. Vi er slik du ser oss: litt rundere, litt nærmere og litt mer engasjert. Kanskje litt rar, men klar og forutsigbar.

Ledige stillinger

Vi søker autoriserte finansrådgivere!

Nå trenger vi to nye autoriserte finansrådgivere. Vi er på jakt etter gode folk med et varmt hjerte og et kaldt hode – med stor arbeidskapasitet og evnen til å begeistre!

Det handler om å skape opplevelser

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og bidrar til vekst og utvikling i regionen på mange måter. Sandnes Sparebank ønsker å bidra til et mangfold av kultur og idrett, og hvert år har vi gleden av å tilbakeføre deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnet gjennom Sandnes Sparebanks Gavefond. Hver vår kan alle lag og organisasjoner med sitt virke i Sandnes søke om midler fra dette fondet, og alle som søker er dessuten med i kampen om en ekstrapott på 50.000 kroner. Du kan lese mer om søknadsperiode og retningslinjer på www.takksandnes.no.

Søknadsfrist for 2017 er utgått og midler delt ut.