Trine Karin Stangeland

Administrerende direktør

Trine Karin Stangeland
Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland har vært ansatt i Sandnes Sparebank siden mars 2017.
Stangeland eier 20.444 egenkapitalbevis.

Tomas Nordbø Middelthon

CFO/ Viseadministrerende direktør

Tomas Nordbø Middelthon
Middelthon er utdannet siviløkonom, er autorisert finansanalytiker og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Han kom til Sandnes Sparebank etter sju år i SKAGEN Fondene, fem år som porteføljeforvalter og to år som risk manager. Før det jobbet han fire år som seniorkonsulent innen finansielle tjenester i Statoil. Han tiltrådte stillingen som finansdirektør i april 2017. 19. desember 2018 ble Middelthon utnevnt som viseadministrerende direktør og vil være administrerende direktørs stedfortreder.  Middelthon eier 25.741 egenkapitalbevis.

Ingrid O. Fure Schøpp

Kommunikasjonsdirektør

Ingrid O. Fure Schøpp
Schøpp er utdannet cand. mag fra Hamar Lærerhøgskole og Universitetet i Stavanger. Hun har vært ansatt i banken siden 1987, og har tidligere jobbet som markedssjef og informasjonssjef med ansvaret for bankens totale markedskommunikasjon og profilering. Hun er bankens pressekontakt.
Schøpp eier 9.001 egenkapitalbevis.

Erik Kvia Hansen

Direktør Personmarked

Erik Kvia Hansen
Kvia Hansen har utdannelse innenfor markedsføring fra BI. Han har ti års erfaring fra privatmarked i Nordea i Rogaland, som bl.a. kunderådgiver, filialsjef og områdeansvar innen personmarked med hovedfokus på nysalg. Han har også sju års erfaring som prosjektleder i markedsavdelingen til GE Money Bank, innenfor CRM og produktutvikling. Kvia eier 2.834 egenkapitalbevis.

Magnar Oanes

Direktør Bedriftsmarked

Magnar Oanes
Oanes har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Agder Distriktshøyskole. Han har tidligere erfaring som CEO og CFO i Dalema Gruppen, CEO i elektronikkselskapet WestControl AS og CFO i industri- og offshoreselskapet Technor ASA.
I tillegg har Oanes over 10 års bankerfaring fra Kredittkassen i Stavanger og ABC Bank. Han har vært ansatt i Sandnes Sparebank siden juni 2013.
Oanes eier 14.415 egenkapitalbevis.

Lene Nordahl

Direktør Kundeopplevelser

Lene Nordahl
Lene Nordahl har studert «økonomi og informatikk» ved Universitetet i Stavanger. Hun har 11 års erfaring fra ulike roller i GE Money Bank og seks års erfaring fra Lyse Dialog AS hvor hun hadde rollen som «strategisk leder kundeservice». Nordahl eier 2.738 egenkapitalbevis.

Stein Haga

HR-direktør

Haga er utdannet siviløkonom fra University of Oregon og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring som rådgiver for Personal og organisasjon i Sandnes kommune, HR-sjef i Marine Well Service og leder for EgroBlueGarden. Haga har vært HR-sjef i Sandnes Sparebank siden 2004. Han eier 9.315 egenkapitalbevis.