Innhold

De du er glad i-forsikring

Hvis noe skjer med deg eller en av dine nærmeste, blir ingenting som det var. Snakk med oss om personforsikring i dag.

En av Norges beste fastrenter!

Vårt fastrentetilbud er et av Norges beste! Inngår du en avtale om fastrenteinnskudd, er du garantert renten i den avtalte rentebindingsperioden!

1,75 % får du ved 12 mnd binding
2,00 % får du ved 24 mnd binding

– Kredittkort passer ikke for alle

Har en dårlig oversikt over økonomien, bør en ikke velge kredittkort. – Kredittkort passer ikke for alle, sier direktør Eirik Haver.
– De som ikke har struktur på økonomien sin og som ikke har en plan for hvordan de skal betale ned kredittkortgjelden på relativt kort tid, bør ikke ha kredittkort.