Vi innfører kundeutbytte!

Fredag 26. januar ble det klart at Finanstilsynet godtar søknaden vår om å innføre kundeutbytte. Vi jobber nå for at det kan bli utbetalt utbytte også for 2017.

Vi er tett på bedriftskundene våre

og vi møter deg gjerne på din hjemmebane!