Velkommen til Sandnes Sparebank

Enda mer i kundeutbytte

Det går godt i Sandnes Sparebank! Resultat etter skatt for året 2018 ble 244,4 millioner kroner, en økning på 47 millioner kroner fra året før. Det betyr at banken kan dele ut mer enn dobbelt så mye som i fjor. En familie med to voksne og 4 millioner kroner i lån, vil kunne få 10.000 kroner i kundeutbytte.

– 2018 var det første året vi utbetalte kundeutbytte og vi betalte da ut over 24 millioner kroner. I år foreslår styret at vi skal dele ut mer enn dobbelt så mye, hele 53 millioner kroner, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Vil du ha en bit av kaken?

Alle våre kunder i Sandnes Sparebank får kundeutbytte.   
Neste utdeling blir i slutten av april og du vil få mer info etter hvert.

PS! I årsoppgaven for 2018 står Kundeutbyttet  som "Annen avkastning av kapital" (postnummer i skattemeldingen: 3.1.2.)

Hvorfor velge oss?

Vi er banken med det store, gule hjertet og fornøyde kunder. For oss er hver enkelt kunde viktig.

Sandnes Sparebank med 61 % -score i Etisk bankguide

Resultatene fra årets Etisk Bankguide er offentlige, og Sandnes Sparebank gjør et kjempebyks! Banken oppnår hele 61 % score - et resultat banken er svært godt fornøyd med. Du kan se hele oversikten hos Etisk Bankguide.

– Som lokalbank er det lett å tenke at vi med vårt lokale engasjement har samfunnsansvaret vårt på plass. Men, skal vi ta arbeidet med samfunnsansvar på alvor kreves det mye mer enn lokalt engasjement. Det berører alle deler av banken.

Boliglån Ung fra 2,22 %

Du som er mellom 18 og 34 år kan låne inntil 85 % av kjøpesummen til kanonbra betingelser med Boliglån Ung. Har du tilleggssikkerhet kan du låne inntil 100 %.

Endringer i innskuddsgarantiordningen

Den viktigste endringen er at bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, nå er dekket med et ubegrenset beløp.
Eika gjør oss sterkere

Eika gjør oss sterkere

Sammen med 68 andre banker er vi med i Eika Alliansen og til sammen har vi mer enn 1 million kunder!
Alliansen gjør oss mer robuste. Og produktene vi kan tilby gjennom Eika som forsikring, fond og MasterCard er svært gode, og absolutt konkurransedyktige. Eika har også en viktig eierdel på om lag 10 % i selskapet som eier betalingsløsningen Vipps.
Sammen med Eika vil vi gjøre vårt beste for at du skal få de produktene og tjenestene som passer best for deg.

Vi er tett på bedriftskundene våre

og vi møter deg gjerne på din hjemmebane!