Vi innfører kundeutbytte!

Fredag 26. januar ble det klart at Finanstilsynet godtar søknaden vår om å innføre kundeutbytte. Vi jobber nå for at det kan bli utbetalt utbytte også for 2017.

Vi er tett på bedriftskundene våre

og vi møter deg gjerne på din hjemmebane!

Gode råd