Sammensetning av forstanderskapet

Forstanderskapet i Sandnes Sparebank har 40 medlemmer og 11 vararepresentanter.

Sammensetningen er som følger:
Innskytere: 10 faste medlemmer og 2 varamedlemmer
Det offentlige (Sandnes kommune): 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer
Ansatte: 10 faste medlemmer og 3 varamedlemmer
EK-eiere: 15 medlemmer og 4 varamedlemmer

Alle medlemmer velges for 4 år av gangen.

Kunngjøring av valg til egenkapitalbeviseiere skjer ved brev.
Kunngjøring til valg av innskytere skjer på bankens nettside, eventuelt nettbank eller ved annen hensiktsmessig meddelelse til kundene.

Ordinært forstanderskapsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år.


Dokumenter

 2020
 12.12.2019 Kunngjøring for innskyterne
 07.02.2020 Innstilling valgmøte innskytere 19. februar
 07.02.2020 Innkalling valgmøte EK-beviseiere
 07.02.2020 Innkalling valgmøte EK-beviseiere (english)
 07.02.2020 Innstilling EK-beviseiere 2020
 19.02.2020 Protokoll Valgmøte EK-beviseiere 19.februar
 19.02.2020 Protokoll Valgmøte innskytere 19. februar
 
 2019
 07.02.2019 Valgmøte EK-beviseiere 21.februar (norsk)
 07.02.2019 Valgmøte  EK-beviseiere 21. februar (english)
 22.02.2019 Protokoll Valgmøte EK-beviseiere 21. februar 
 22.02.2019 Protokoll Valgmøte innskytere 21. februar

 28.03.2019 Protokoll fra Forstanderskapsmøte

 28.03.2019 Protokoll fra Forstanderskapsmøte (Engelsk)
 
2018
10.01.2018 Kunngjøring for innskyterne
07.02.2018 Invitasjon valgmøte egenkapitalbeviseiere (English)
21.02.2018 Protokoll valgmøte Innskyterne
21.02.2018 Protokoll egenkapitalbeviseiere
21.03.2018 Protokoll fra Forstanderskapsmøte
21.03.2018 Protokoll fra Forstanderskapsmøte (Engelsk)
 
 
2017           
30.03.2017 Protokoll fra forstanderskapsmøte (English)
16.10.2017    Protokoll fra forstanderskapsmøte (Norsk)
16.10.2017    Protokoll fra forstanderskapsmøte (English)
 
2016
14.11.2016 Protokoll fra forstanderskapsmøte 1 (English)
14.11.2016 Protokoll fra forstanderskapsmøte 2 (English)
 
2015
05.03.2015 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
05.03.2015 Valgmøte innskytere
26.03.2015 Protokoll fra forstanderskapsmøte 1
26.03.2015 Protokoll fra forstanderskapsmøte 2
 
2014
26.11.2014 Protokoll fra forstanderskapsmøte
06.03.2014 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
06.03.2014 Valgmøte innskytere
26.03.2014 Regnskap
26.03.2014 Valg av styre mm
 
2013
05.11.2013 Endring av pensjon mm
11.04.2013 Valg av styre mm
11.04.2013 Regnskap
21.03.2013 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
21.03.2013 Valgmøte innskytere
 
2012
29.10.2012 Informasjon vedtektsendring
29.10.2012 Vedtak vedtektsendring
29.03.2012 Regnskap
29.03.2012 Valg av styre mm
29.03.2012 Vedtektsendring
01.03.2012 Valg egenkapitalbeviseiere
01.03.2012 Valg av innskytere
 
2011
31.03.2011 Valg av styre mm
31.03.2011 Regnskap
03.03.2011 Valg innskytere
03.03.2011 Valg egenkapitalbeviseiere