Valgmøte for innskytere 21. februar 2019Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:

Torsdag 21. februar avholdes valgmøte for innskyterne i Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet kl 19:00.

Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap. Komiteen består av leder Dag Halvorsen (egenkapitalbevisrepresentant), Ragnvald Nilsen (kommunestyrerepresentant), Ann Kathrin Grødem (ansatterepresentant) og Mette Moen (innskyterrepresentant).

 

Medlemmer valgt av innskyterne

Periode

Omland, Egil

2017 - 2018

Gjerde, Ørjan

2015 - 2018

Asbjørnsen, Jo Michael

2016 - 2019

Svanes, Tine

2016 - 2019

Wikstøl, Trond

2016 - 2019

Moen, Mette

2017 - 2020

Skår, Åge

2017 - 2020

Nordbø, Hanne

2017 - 2020

Rommetveit, Kjell

2018 - 2021

Anfinsen, Jan Erik

2018 - 2021

 

Vararepresentanter

Periode

Bærheim, Bjørn

2017 - 2020

Mikalsen, Geir T.

2017 - 2020

Norheim, Eli H.

2017 - 2020

På valg

Faste medlemmer

Periode

Omland, Egil

2017 - 2018

Gjerde, Ørjan

2015 - 2018

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer

Periode

Omland, Egil

2019 - 2022

Gjerde, Ørjan

2019 - 2022


Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Ved oppmøte på valgdagen må gyldig legitimasjon fremvises ved registering.

 

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Stina Raustein på mobil 98 87 14 91, eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.


Link til lovLink til forskrift