Innkalling til forstanderskapsmøte mandag 16. oktober 2017 kl 19:00

Sted: Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes
Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorar.

Saksliste:
1. Vedtektsendringer

Ved henvendelse til banken ved Gerd-Lovise Pedersen kan dokumentene oversendes per post.
Påmelding innen torsdag 12. oktober kl. 16 til banken ved Gerd-Lovise Pedersen på telefon 916 19 644 eller via e-post: glsp@sandnes-sparebank.no.

English: Notice of extraordinary meeting of the Committee of Representatives, Monday October 16, 2017, at 7:00 p.m.

Location: The Sandnes Sparebank cafeteria at Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes
Both the Representatives and their deputies are invited to the meeting. Only regular Representatives are entitled to vote and receive a meeting fee.

Agenda:
1. Amendments to the Articles of Association

Please contact Gerd-Lovise Pedersen at the Bank if you want to have the documents sent to you by mail.
Registration is required by Thursday, October 12, before 4:00 p.m. Please contact Gerd-Lovise Pedersen by telephone + 47 916 19 644 or by e-mail: glsp@sandnes-sparebank.no