Middelthon er utdannet siviløkonom, er autorisert finansanalytiker og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Han kom til Sandnes Sparebank etter sju år i SKAGEN Fondene, fem år som porteføljeforvalter og to år som risk manager. Før det jobbet han fire år som seniorkonsulent innen finansielle tjenester i Statoil. Han tiltrådte stillingen som finansdirektør i april 2017. 19. desember 2018 ble Middelthon utnevnt som viseadministrerende direktør og vil være administrerende direktørs stedfortreder.  Middelthon eier 26.994 egenkapitalbevis.