Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland har vært ansatt i Sandnes Sparebank siden mars 2017.
Stangeland eier 21.109 egenkapitalbevis.