Kvia Hansen har utdannelse innenfor markedsføring fra BI. Han har ti års erfaring fra privatmarked i Nordea i Rogaland, som bl.a. kunderådgiver, filialsjef og områdeansvar innen personmarked med hovedfokus på nysalg. Han har også sju års erfaring som prosjektleder i markedsavdelingen til GE Money Bank, innenfor CRM og produktutvikling. Kvia eier 3.147 egenkapitalbevis.