Eksempel på utbytte for 2018
Kundeutbytte: Alle får en del av kaken!

Kundeutbytte: Alle får en del av kaken!

 – Å levere gode resultat kommer både kunder, eiere og samfunnet til gode. 2018 var det første året vi utbetalte kundeutbytte og vi betalte da ut over 24 millioner kroner. I år skal vi dele ut mer enn dobbelt så mye, hele 53 millioner kroner. Vi opplever vekst spesielt i personkundemarkedet i inneværende år, og vi har fått 2 245 nye kunder.  Å være en av to banker i landet som deler overskuddet med kundene våre, skaper begeistring og bidrar til økt kundetilfredshet, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

 Utbetaling av kundeutbytte for året 2018 vil skje i april/mai 2019

Du kan lese alt om hvem, hvordan, når osv. i Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Når kommer kundeutbytte?
Vi starter prosessen med utbetaling rett etter påske og regner med at de fleste kunder har pengene på konto i begynnelsen av mai. Det er noen unntak som må kjøres manuelt (eksempelvis der vi mangler kontonummer å betale til), disse vil kjøres så snart som mulig etterpå.

Hvem får kundeutbytte?
Alle kunder som har hatt innskudd og/eller lån minst én dag i 2018 kvalifiserer til utbytte. Størrelsen på utbyttet vil naturlig nok påvirkes av størrelse på innskudd og/eller lån (begrenset oppad til 2 millioner for samlet lån og 2 millioner for innskudd) per person. Dersom en har medlåntaker, er den øvre grensen for lån satt til 4 millioner.


Malin: – Hyggelig overraskelse med kundeutbytte

– Jeg valgte i utgangspunktet Sandnes Sparebank på grunn av den gode servicen. Senere ble det naturlig å bli værende da vi fikk god rente på boliglånet. Når vi nå også får kundeutbytte rett inn på konto…. Det er bare fantastisk! sier Malin Hovde i Stavanger.

Hvorfor velge oss?

Vi er banken med det store, gule hjertet og fornøyde kunder. For oss er hver enkelt kunde viktig.