Trine

Enda mer lønnsomt å være kunde hos oss!

Utbyttepolitikken i banken er endret og gjør at en høyere andel av bankens overskudd blir utbetalt som kundeutbytte. Det er bankens forstanderskap som vedtar årlig utbytte.

– Endringen vi har gjort vil ha en betydelig effekt på kundeutbyttet. Dersom banken leverer samme resultat i år som i 2017, kan utbytteendringen bety en dobling av beløpet som blir utbetalt, sier adm. direktør Trine Stangeland.  

 

– En familie med to voksne og 4 millioner kroner i lån og litt innskudd kan oppnå et kundeutbytte på 10.000 kroner for 2018, forutsatt maks utbyttegrad, fortsetter Stangeland.

Neste utbytte deles ut vår/sommer 2019.

Du kan lese alt om hvem, hvordan, når osv. i Spørsmål og svar på denne siden.

Sjekk hvor mye du kan få i kundeutbytte!

Beregningen over er forutsatt at Sandnes Sparebank leverer samme resultat i 2018 som banken gjorde i 2017. I 2017 var andelen av overskuddet som ble utbetalt til eiere og kundeutbytte på 50 % og i 2018 er det foreslått at denne andelen kan være mellom 50 og 75 %. Vi har derfor laget et eksempel med 50% og et med 75%. Hva endelig resultat og utdelingsgrad blir vet vi ikke før i februar/mars. Det er forstanderskapet som vedtar endelig utbytte til både kunder og eiere. Kundeutbytte for 2018 blir utbetalt i april/mai 2019.

 

Grunnlaget for kundeutbytte er innskudd og lån i banken begrenset oppad til 2 mill. Det vil si inntil 2 mill i innskudd og 2 mill i lån. Har du medlåntager vil lånebeløpet være begrenses oppad til 4 mill, og derfor totalt 6 mill som maksimalt opptjeningsgrunnlag.

 

Antall dager du har hatt lån/innskudd vil og påvirke kundeutbytte.  Hver dag teller. Er du kunde hele året får du full uttelling, er du kunde halve året får du halvparten. Derfor er det ikke for sent å bli kunde i dag for å få årets kundeutbytte.


Spørsmål og svar om kundeutbytte