Enda mer lønnsomt å være kunde hos oss!

Enda mer lønnsomt å være kunde hos oss!

Banket endret i august 2018 utbyttepolitikk slik at en større andel av overskuddet kan utbetales til eiere og som kundeutbytte. Styret har foreslått et høyere utbytte enn i fjor. Det er forstanderskapet som vedtar utbytte den 27.mars.

 

I dag 14. februar la banken fram et rekordoverskudd. Det betyr enda mer i kundeutbytte.

 – Å levere gode resultat kommer både kunder, eiere og samfunnet til gode. 2018 var det første året vi utbetalte kundeutbytte og vi betalte da ut over 24 millioner kroner. I år foreslår styret at vi skal dele ut mer enn dobbelt så mye, hele 53 millioner kroner. Vi opplever vekst spesielt i personkundemarkedet i inneværende år, og vi har fått 2 245 nye kunder.  Å være en av to banker i landet som deler overskuddet med kundene våre, skaper begeistring og bidrar til økt kundetilfredshet, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Endret utbyttepolitikk gir mer til kundene

– Endringen vi har gjort vil ha en betydelig effekt på kundeutbyttet. Det gode resultatet for 2018 vil kunne bety en dobling av beløpet som blir utbetalt, sier Stangeland.  

 Utbetaling av kundeutbytte for året 2018 vil skje i april/mai 2019

Du kan lese alt om hvem, hvordan, når osv. i Spørsmål og svar på denne siden.

Eksempler på hvor mye du kan få i kundeutbytte

- Grunnlaget for kundeutbytte er innskudd og lån i banken begrenset oppad til 2 mill. Det vil si inntil 2 mill i innskudd og 2 mill i lån. Har du medlåntager vil lånebeløpet være begrenses oppad til 4 mill, og derfor totalt 6 mill som maksimalt opptjeningsgrunnlag.

 

- Antall dager du har hatt lån/innskudd vil også påvirke kundeutbyttet.  Hver dag teller. Er du kunde hele året får du full uttelling, er du kunde halve året får du halvparten.

 

Her er noen eksempler på hva du maksimalt kan få utbetalt, forutsatt at du har vært kunde i hele 2018 og at styrets innstilling blir vedtatt i Forstanderskapet 28.mars 2019:

 

Har du 2 millioner i lån vil du få ca 5.000 kroner i utbytte.

Har du 2 millioner i innskudd, vil du få ca 5.000 kroner i utbytte.

Har du og medlåntaker 4 millioner i lån, vil du få ca 10.000 kroner i utbytte.

Har du og medlåntaker 4 millioner i lån og 2 millioner i innskudd, vil dere totalt få ca 15.000 kroner i utbytte.

 

Beregningen er forutsatt at Forstanderskapet i Sandnes Sparebank vedtar styrets forslag til kundeutbytte på møte den 28. mars 2019. Kundeutbytte blir utbetalt i april/mai 2019.

 

 

 

 


Spørsmål og svar om kundeutbytte