Når kommer kundeutbytte på konto?

Vi starter prosessen med utbetaling rett etter påske og regner med at de fleste kunder har pengene på konto i begynnelsen av mai. Det er noen unntak som må kjøres manuelt (eksempelvis der vi mangler kontonummer å betale til), disse vil kjøres så snart som mulig etterpå.
Kundeutbytte: Alle får en del av kaken!

Kundeutbytte: Alle får en del av kaken!

 – Å levere gode resultat kommer både kunder, eiere og samfunnet til gode. 2018 var det første året vi utbetalte kundeutbytte og vi betalte da ut over 24 millioner kroner. I år skal vi dele ut mer enn dobbelt så mye, hele 53 millioner kroner. Vi opplever vekst spesielt i personkundemarkedet i inneværende år, og vi har fått 2 245 nye kunder.  Å være en av to banker i landet som deler overskuddet med kundene våre, skaper begeistring og bidrar til økt kundetilfredshet, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

 Utbetaling av kundeutbytte for året 2018 vil skje i april/mai 2019

Du kan lese alt om hvem, hvordan, når osv. i Spørsmål og svar

Eksempler på hvor mye du kan få i kundeutbytte

Eksempler på hvor mye du kan få i kundeutbytte

- Grunnlaget for kundeutbytte er innskudd og lån i banken begrenset oppad til 2 mill. Det vil si inntil 2 mill i innskudd og 2 mill i lån. Har du medlåntager vil lånebeløpet være begrenses oppad til 4 mill, og derfor totalt 6 mill som maksimalt opptjeningsgrunnlag.

 

- Antall dager du har hatt lån/innskudd vil også påvirke kundeutbyttet.  Hver dag teller. Er du kunde hele året får du full uttelling, er du kunde halve året får du halvparten.

 

Her er noen eksempler på hva du maksimalt kan få utbetalt, forutsatt at du har vært kunde i hele 2018:

 

Har du 2 millioner i lån vil du få ca 5.000 kroner i utbytte.

Har du 2 millioner i innskudd, vil du få ca 5.000 kroner i utbytte.

Har du og medlåntaker 4 millioner i lån, vil du få ca 10.000 kroner i utbytte.

Har du og medlåntaker 4 millioner i lån og 2 millioner i innskudd, vil dere totalt få ca 15.000 kroner i utbytte.

 

Kundeutbytte blir utbetalt i april/mai 2019.

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Når kommer kundeutbytte?
Vi starter prosessen med utbetaling rett etter påske og regner med at de fleste kunder har pengene på konto i begynnelsen av mai. Det er noen unntak som må kjøres manuelt (eksempelvis der vi mangler kontonummer å betale til), disse vil kjøres så snart som mulig etterpå.

Hvem får kundeutbytte?
Alle kunder som har hatt innskudd og/eller lån minst én dag i 2018 kvalifiserer til utbytte. Størrelsen på utbyttet vil naturlig nok påvirkes av størrelse på innskudd og/eller lån (begrenset oppad til 2 millioner for samlet lån og 2 millioner for innskudd) per person. Dersom en har medlåntaker, er den øvre grensen for lån satt til 4 millioner.

Hvor mye får jeg?
Utbyttet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye som blir avsatt til utbytte. Utbytte blir fordelt etter eierbrøken mellom samfunnskapital og egenkapitalbeviseierne. Beløpet vil variere fra år til år. Dersom banken leverer samme resultat i år som i 2017, kan utbytteendringen bety en dobling av beløpet som blir utbetalt.  En familie med to voksne og 4 millioner kroner i lån og litt innskudd kan oppnå et kundeutbytte på 10.000 kroner for 2018, forutsatt maks utbyttegrad.

Malin: – Hyggelig overraskelse med kundeutbytte

– Jeg valgte i utgangspunktet Sandnes Sparebank på grunn av den gode servicen. Senere ble det naturlig å bli værende da vi fikk god rente på boliglånet. Når vi nå også får kundeutbytte rett inn på konto…. Det er bare fantastisk! sier Malin Hovde i Stavanger.

Hvorfor velge oss?

Vi er banken med det store, gule hjertet og fornøyde kunder. For oss er hver enkelt kunde viktig.