Innhold

Boliglån fra 2,15 % *

Renten bestemmes hovedsaklig etter hvor god sikkerhet du kan stille med. Har du behov for å låne mindre enn halvparten av det boligen er verdt, kvalifiserer du til lånet Egenkapital 50 % og vår beste rente på 2,15 %.

Kongekonto: Mer penger når du trenger det

Kongekonto er en type rammekreditt og kan passe for kunder som har stor verdi i egen bolig, og som ønsker noe av dette frigitt for å kunne oppnå en romsligere likviditet. Forutsetning for å tilby kunder Kongekonto, er at kunden har en sunn økonomi, god økonomisk styring, tilstrekkelig betjeningsevne og at lånet ikke utgjør mer enn 60% av boligens verdi.

• Ingen renter for ubenyttet kreditt.
• Gir stor handlefrihet.
• Så lenge du er innenfor innvilget låneramme, bestemmer du selv når du vil betale avdrag. Men som hovedregel vil vi anbefale faste avdrag hver måned