Samfunnsansvar

Det er en selvfølge å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Men utover det, tar Sandnes Sparebank en bevisst samfunnsrolle slik at vi kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi bryr oss om hverandre, våre kunder, våre leverandører og samarbeidspartnere. Med et varmt hjerte og et kaldt hode får vi en bærekraftig verdiskaping. Vi tar samfunnsansvar på alvor.
Tove Linn Bjørnå

Den Gule Banken skal være en bidragsyter og pådriver til bærekraftig verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet.

Slik jobber vi med Bærekraft i Den Gule Banken

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en miljøbevisst bank, og forurenser det ytre miljøet lite. Banken anerkjenner at det er av langt mer vesentlig betydning hvordan finansinstitusjoner kan bidra til omstilling gjennom ansvarlig kreditt og ansvarlig investering. Banken er likevel opptatt av å drive bærekraftig og mest mulig ressurseffektivt, og søker kontinuerlig
å redusere eget klima-og miljøfotavtrykk. Her kan du lese hele Bærekraftsrapporten 2021.