Oppdatert legitimasjon og kundeerklæring

Oppdatert legitimasjon og kundeerklæring

Innhenting av oppdatert legitimasjon og kundeerklæringer. Terese (t.v), Kjersti og Cecilie er alle involvert i arbeidet.

 

Selv om du kan ha vært kunde hos oss lenge og selv om vi kjenner deg når vi ser deg, er vi pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner identiteten til alle våre kunder. Denne innskjerpingen i loven, gjør at alle banker i Norge må be om oppdatert legitimasjon fra de kundene en ikke har dette på. I tillegg er norske banker pålagt etter hvitvaskingsloven å ha oppdatert informasjon om hvordan bankens produkter og tjenester benyttes. Derfor må du som kunde fylle ut kundeerklæring. 

Oppdatert legitimasjon

Selv om du kan ha vært kunde hos oss lenge og selv om vi kjenner deg når vi ser deg, er vi pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner identiteten til alle våre kunder. Denne innskjerpingen i loven, gjør at alle banker i Norge må be om oppdatert legitimasjon fra de kundene en ikke har dette på.

 

Hva skjer?

– På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder.  Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

 

Hvem gjelder dette?

– Vi kontakter dem det gjelder puljevis. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

 

 

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?

– Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om, vil  kundeforholdet bli sperret (inkludert eventuell Bank-ID uttedt av oss) fra 16. september.

 

Hvor kan jeg få ordnet dette?

– Du kan komme innom et av våre kontorer; Sandnes, Stavanger eller Oslo.

 

Åpningstider:

Stavanger: kl 10 – 15

Sandnes: kl 10 – 15.30

Dersom du ønsker å ordne dette på Oslo-kontoret , kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no for å avtale tid.

 

Hva er gyldig legitimasjon?

– Pass, førerkort og bankkort med bilde. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

 

Hvor raskt må jeg komme innom?

– Vi ønsker at du kommer snarest og senest 15. september for å unngå sperring av ditt kundeforhold og dine kontoer.

 

Kunde over 80 år?

– Er du kunde over 80 år og har fått brev fra oss, men mangler gyldig legitimasjon? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning. (Fristen 16. september gjelder ikke kunder over 80 år).

 

 

Sperring av kontoer

 

Hvorfor sperrer dere kontoer på kunder som ikke har levert kopi av sin legitimasjon?

Det er lovkrav at alle norske banker har kopi av legitimasjon til alle sine kunder. Dersom vi ikke har dette, er vi forpliktet til å stenge kundeforholdet.

 

Hva innebærer det at konto og tjenester sperres?

– Det betyr at det sperres for uttak av midler på konto. Dette gjelder både nettbank, kort, avtalegiroer og eventuelle andre overføringer.  Dersom du har BankID som er utstedt av oss, vil også denne sperres.

 

Hvordan kan kontoen åpnes igjen?

– Så fort vi har fått gyldig kopi av din legitimasjon, fjerner vi sperrene på ditt kundeforhold.  

 

 

 

Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg?

Du kan sende oss en gyldig kopi av passet ditt. Da er det noen viktige forutsetninger som må være på plass. Det er myndighetskrav til hvem som kan attestere rett kopi og hvilken informasjon en attestering skal inneholde:

Følgende instanser kan attestere rett kopi av passet ditt:

- Politi, domstol og NAV
- Advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
- Andre norske banker

Følgende informasjon må være påført attestasjonen av kopi av passet ditt:
- Dato
- Navn på den som har attestert og vedkommende sin signatur
- Stempel

Vi anbefaler at du sender den gyldige kopien av passet ditt i posten. Dersom det skal sendes elektronisk må det sendes direkte fra den som har attestert kopien, samt at e-posten krypteres.

Har du spørsmål, kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no

 

Jeg har fått melding om å komme innom. Kan jeg medbringe passene også til barna?

– Dersom barna ønsker nye produkter kan du ta med barna og deres pass. Ellers er det ikke behov for dette.

 

Er jeg legitimert med pass hos dere?

– Vi kontakter fortløpende de som trenger å komme innom for å legitimere seg med pass. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt hører fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss, må du gjerne ta med passet ditt og vi kan sjekke om legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

Oppdatert kundeerklæring

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Dette for at vi bedre kan beskytte deg mot svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

Hvordan?

– For å sikre at informasjonen vi har om deg er oppdatert, vil vi med jevne mellomrom be deg om å besvare noen spørsmål. Noen av spørsmålene kan oppleves som uvanlige. For eksempel hvor midlene dine kommer fra og om du er i familie med noen som er en såkalt politisk eksponert person. Spørsmålene er samlet i et dokument som heter kundeerklæring. Se nedenfor hvor du vil få spørsmål om å besvare/hvor du kan legge inn svarene på kundeerklæringen.

 

Hvem gjelder dette?

– Alle nye og eksisterende kunder må besvare kundeerklæring med jevne mellomrom. Vi vil ta kontakt direkte med de kundene det gjelder. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss.

 

Må jeg svare på dette?

– Ja. Banker er pålagt å innhente denne informasjonen. Dersom du ikke svarer på spørsmålene, vil det dessverre medføre at vi må sperre tilgangen til kontoene dine.

 

Hvor lang tid tar det å besvare spørsmålene?

– Vi antar at du kun vil bruke et par minutter på å svare oss.

 

Hvor raskt må jeg besvare spørsmålene?

– Vi ønsker at du besvarer spørsmålene så raskt som mulig. Dersom du har mobilbank eller nettbank hos oss vil du kunne utsette besvarelsen to ganger. Ved tredje innlogging må spørsmålene besvares for å få tilgang til nettbanken/mobilbanken.

 

Hvordan kan jeg besvare spørsmålene?

Dersom du har mobilbank eller nettbank hos oss, kan du besvare spørsmålene direkte der.

Dersom du har BankID hos oss eller en annen bank, kan du besvare spørsmålene i et digitalt signeringsrom. Link til dette er: https://sandnes-sparebank.no/signer-dokumenter

Dersom du ikke har Bank-ID, kan du få tilsendt skjemaet per post, eller du kan komme innom et av våre kontorer for bistand til å fylle ut skjemaet: Åpningstider vår kontorer: Stavanger: kl 10 – 15, Sandnes: kl 10 – 15.30

 

Spørsmål?

– Kontakt gjerne vårt kundesenter på e-post kundeservice@sandnes-sparebank.no eller telefon 51 67 67 00 hverdager mellom kl 09 -15.