Vi må kjenne kundene våre

Vi trenger oppdatert kundeerklæring!

Finansnæringen er pålagt blant annet å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig for at vi skal kjenne våre kunder godt nok. Dette  gjør også at vi bedre kan beskytte deg mot ulike former for økonomisk kriminalitet. For at vi skal ha oppdatert informasjon om våre bedriftskunder, må alle besvare en kundeerklæring.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM KUNDEERKLÆRING