Sparing og pensjon

En god pensjonsordning er en viktig investering for fremtiden. Vi hjelper deg med å holde oversikt over bedriftens pensjonsordninger eller med å finne rett fond dersom du er selvstendig næringsdrivende.
kvinne som holder mobil sitter med presskanne ved siden av seg på bordet i et veldig lyst rom

Når bedrifter må permittere ansatte

Vi har samlet relevant informasjon for deg som må permittere ansatte som følge av koronaviruset. Les mer her.

Dette er vår pensjonsordning

I samarbeid med Gjensidige tilbyr Sandnes Sparebank innskuddspensjon, som på en enkel måte ivaretar både den ansatte og bedriftens behov.

En god pensjonsordning er en viktig investering for fremtiden. Her er informasjon både for arbeidsgiver og de ansatte. Ta kontakt med oss dersom dere trenger noen gode råd.

Innskuddspensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at alle bedrifter med mer enn to ansatte skal  ha egen tjenestepensjonsordning. Innskuddspensjon er den enkleste formen for en slik ordning. Loven sier at bedriften minimum må sette av to prosent av de ansattes lønn mellom 1–12 G (folketrygdens grunnbeløp), men det er fullt mulig å spare mer.

Vår bedriftsportal på nett gjør det enkelt å administrere innskuddspensjonen. Alle innbetalinger til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag, og de  ansatte kan fritt velge hvordan de ønsker å spare selv.

  • Ansatte kan enkelt sjekke sin egen pensjon.
  • Ved uførhet får den ansatte innskuddsfritak som sikrer de oppsparte alderspensjonsmidlene.
  • Ved dødsfall hos en ansatt vil oppspart pensjonskapital utbetales til nærmeste etterlatte.

Utvidete forsikringsordninger

Pensjon ved uførhet

Bedriften kan tilby de ansatte både uførepensjon og innskuddsfritak for å sikre de ansatte økonomisk ved arbeidsuførhet.

Uførepensjon
Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og utbetales ved mer enn 20 % uførhet. Utbetalingene opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Innskuddsfritak
Innskuddsfritak er en obligatorisk dekning som sikrer at det fortsatt betales innskudd til den ansattes alderspensjon ved arbeidsuførhet. Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.Pensjon ved dødsfall
Bedriften kan tilby de ansatte barnepensjon og/eller ektefelle/samboerpensjon ved dødsfall.

Barnepensjon
Barnepensjon sikrer månedlige utbetalinger til barn ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil være avhengig av avtalen som er inngått. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 18 år, eller 21 år etter avtale.


Ektefelle-/samboerpensjon.
Ektefelle-/samboerpensjon sikrer månedlige utbetalinger til gjenlevende ektefelle/samboer ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil være avhengig av avtalen som er inngått. En slik pensjon kommer i tillegg til utbetalingen av de oppsparte midlene som går til de etterlatte.


Informasjon til arbeidsgiver

Med Gjensidige innskuddspensjon har bedriften god oversikt over kostnadene til pensjon. Bruk Bedriftsportalen til å holde pensjonsavtalen oppdatert med riktige ansatte, rett lønn og rett stillingsprosent.
Hvis du ønsker rådgiving i banken - ta kontakt med oss.

Det er mulig å velge mellom fire forskjellige spareprofiler. Den ansatte kan samle sin tjenestepensjon på en konto.
En god innskuddspensjon er et gode for den ansatte!

Informasjon til ansatte

Du får god oversikt over pensjonssparingen din i Ansattportalen. Det er enkel pålogging med BankID. Du kan velge mellom fire standardprofiler for sparingen eller du kan velge blant et stort antall fond

Du kan påvirke din fremtidige pensjon ved å velge hvilken profil du ønsker. Det er mulig å velge mellom fire forskjellige profiler, med ulik risiko. Har du vært medlem i en innskuddspensjonsordning tidligere kan du samle pensjonskapitalen på en konto for bedre oversikt.

Oppspart pensjon kan utbetales fra 62 år, minimum utbetales over 10 år, men tidligst opphøre ved 77 år.

Innskuddssatser og knekkpunkt

Fra 1. januar 2014 ble de maksimale innskuddsgrensene økt til 7% av lønn mellom 0 og 12G med et tillegg på 18,1% fra 7,1 til 12G.
Samtidig ble knekkpunktet endret til 7,1G. I tillegg ble det mulig (men ikke lovpålagt) med sparing fra første krone.