Strategisk regnskapskonsulent som ser hele bildet

Funksjonsansvar
• Regnskapsrapportering ihht IFRS
• Finansiell rapportering, herunder kapitaldekningsrapportering til Finanstilsynet
• Regnskapsansvar for datterselskaper
• Følge opp og rapportere regnskapsmessig status på bankens finansielle instrumenter 
• Oppfølging/samarbeid med Konsernregnskapssjef

Utdanning  
• Relevant høyere utdanning i økonomi/finans.

Ønsket arbeidserfaring/kompetanse  
• Regnskapserfaring fra tilsvarende stilling 
• Bransjekunnskap innen bank og finans
• Solid erfaring fra lignende funksjon i bank/finans, eller erfaring fra å jobbe med tilsvarende klienter i revisjonsselskap 
• Kjennskap til IFRS, og spesielt finansielle instrumenter 
• God kjennskap til lovverket som regulerer regnskapsfunksjonen 
• Gode Excel-kunnskaper

Personlige egenskaper
• Strukturert – opptatt av leveranse til rett tid og rett kvalitet
• Selvstendig og handlingsorientert 
• Positiv og serviceinnstilt 
• Strategisk og konseptuell: må evne å lage tallscenarier – se hele bildet

Om oss
Vi er en annerledes og selvstendig bank med kontorer i Sandnes, Stavanger og Oslo. Banken er en del av Eika-alliansen. Vi har en sterk posisjon i sin region og er blant de største sparebankene i Norge.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Christian Ravnås, Konsernregnskapssjef, telefon 924 91 545
Stein Haga, HR-sjef, telefon: 992 66 274

Søknad kan sendes til:
Stein.Haga@sandnes-sparebank.no
Søknadsfrist 13.03.2018