– Jeg er bekymret for at folk sparer for lite

Vi reiser, opplever og forbruker på en helt annen måte enn for bare noen tiår siden. Skal vi ha råd til et godt liv også i fremtiden, bør noe av inntekten settes av til sparing. Banksjef for sparing og plassering May Irene Ugletveit er bekymret for at mange ikke sparer nok.

Ugletveit er urolig for at mange ikke har innsett at mer av dagens inntekt må settes av til sparing for fremtiden.
– Det handler om å skape seg sparepenger en vil nyte godt av senere i livet. Veldig mange burde ikke tørre å la være å spare. Pensjonsutbetalingene blir lavere i fremtiden og vi lever annerledes nå enn før. For de som ønsker å fortsatt reise, oppleve og leve godt også som godt voksne og gamle, kan fast sparing være avgjørende for om det vil la seg gjøre. Jeg er bekymret for at mange sparer altfor lite. Vær smart nå – takk deg selv senere! sier hun.

Mange fordeler med sparing i fond

Med innskuddsrenter rundt nullpunktet har tradisjonell banksparing blitt langt mindre attraktivt enn før – realiteten er at man taper kjøpekraft på grunn av inflasjon og skatt på renter.
– Vi anbefaler kundene våre også å spare i aksjefond. Her er den historiske avkastningen langt høyere, samt at fondssparing har noen gode skattemessige fordeler, forklarer Ugletveit.

Det finnes både rene aksjefond og fond som er en kombinasjon av aksjer og renter. Sistnevnte kalles også kombinasjonsfond og har mindre risiko.
– Høyere risiko gir ofte høyere avkastning, såfremt man går ut på riktig tidspunkt. De som vil ta mindre risiko og kanskje ikke liker at beholdningens verdi svinger mye, bør heller velge kombinasjonsfond. Som en hovedregel anbefaler vi ikke rene aksjefond til de som har en tidshorisont på mindre enn fem år på hele eller deler av sin sparekapital.

Finn ut hvor mye du kan spare
Hvor mye man bør sette av til fondssparing, er individuelt. Ugletveit sier likevel at en god tommelfingerregel er å spare halvparten av det du sitter igjen med når utgiftene er trukket fra inntekten din.
– Det viktigste er å ha en spareavtale som du klarer å holde deg til over tid slik at sparingen går jevnt og trutt uten at du behøver å tenke så mye over det.
– Når bør man begynne å spare?
– Du skal starte så tidlig som mulig – men først når du har anledning til det.

Sparer fast til barna
Hege Zezanski er mamma til Vilde (14) og Tine (25). Tine er utdannet lærer, mens Vilde fortsatt er skolejente. Mamma Hege Zezanski er ikke i tvil om at det å spare i fond til jentene, har gitt dem både muligheter, trygghet og god økonomisk grunnopplæring.
- Da jeg begynte å spare til Vilde, satt jeg inn 300 kroner i måneden. Nå har jeg økt summen til 500 kroner, og merker ikke endringen en gang, forteller Zezanski.
500 kroner tilsvarer rundt halvparten av det hun mottar i barnetrygd for Vilde.

Sjekk hvor mye du kan spare til barna dine i vår sparekalkulator

Tobarnsmoren valgte tidlig å spare i fond, fremfor å sette pengene i banken.
- Jeg vil anbefale alle som sparer til barna på en vanlig konto å sjekke hvor mye renter du har fått det siste året! Jeg tror du vil bli overrasket over hvor lite det er. Hvis jeg ser på de siste tre årene, har jeg mottatt 19 000 kroner i avkastning på fondet til datteren min. Det er gøy!