Blant Norges beste:

12 mndr: 1, 90 %
24 mndr: 2,00 %


Vårt fastrentetilbud er et av Norges beste! Inngår du en avtale om fastrenteinnskudd, er du garantert renten i den avtalte rentebindingsperioden.

Alle dine fordeler med fastrenteinnskudd hos oss:
  • 1,90 % rente om du inngår fastrenteavtale i 12 måneder.
  • 2,00 % rente om du inngår fastrenteavtale i 24 måneder.
  • Du er garantert den samme renten fra innskuddstidspunkt og ut avtaleperioden.
  • Renten legges til ved avtalens utløp.
  • Ved bindingstidens slutt, står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter


Husk!
  • Skulle du trenge pengene i avtaleperioden kan du innløse hele beløpet mot et gebyr på 1 %.
  • I tillegg beregnes det over-/underkurs. Ved overkurs vil denne tilfalle deg som kunde. Ved underkurs vil du som kunde måtte betale.
  • Fastrenteinnskudd gjelder bare engangsinnskudd på minst kr 100 000. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.Prisliste