Illustrasjon for BSU

Hvis du vil spare både penger og skatt!

BSU - Boligsparing for Ungdom - er en smart ordning for alle under 34 år, som gir både gode rentebetingelser og gunstig skattefradrag.
  • 3,75 % pt fra første krone
  • Spar inntil 25 000 kr. per år
  • 20% skattelette - inntil 5 000 kr. pr år
  • Spar totalt 300 000 kr og skaff deg en fin egenkapital
  • Gjelder til og med det året du fyller 33
  • Etter fylte 34 år, settes renten til 0,75%.

Prisliste

Knapp: Opprett konto

Hvorfor spare i BSU?

Starter du tidlig med sparingen kan du opparbeide deg en fin egenkapital før boligkjøp - og dermed større sjanser for gunstig lån.

Pengene du sparer må brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av gjeld på bolig.