Banksparing

Barne- og ungdomsspar
Effektiv rente 1,15 % inntil kr 200.000

For beløp over kr 200.000 gjelder samme betingelser som Sparekonto.

Spar til lappen
Effektiv rente 1,15 % inntil kr 100.000

For beløp over kr 100.000 gjelder samme betingelser som Sparekonto.

BSU - Boligsparing for ungdom
 *
Effektiv rente 3,25 % (inntil 34 år)

BSU Pluss
Effektiv rente 3,00 % inntil kr 200.000

For beløp over kr 200.000 gjelder samme betingelser som Sparekonto.

Sparekonto
0 - 500 000: 0,55 %
Over kr 500 000: 0,90 %

Fastrenteinnskudd (oppdatert 08.04.2019)
12 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 1,80 %
24 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 2,00 %

* Rentesatsene er gjeldende fra 1. krone