Banksparing

 

Barne- og ungdomsspar
Effektiv rente 1,25 % inntil kr 200.000  (1,00 % fra 25. mai 2020)

BSU - Boligsparing for ungdom * 

Effektiv rente 3,75 % (inntil 34 år). Etter 34 år blir effektiv rente justert til  0,75%.  (3,00 % fra 25. mai 2020)

Sparekonto
0 - 500 000: 0,75 %    (0,20 % fra 25. mai 2020)
Over kr 500 000: 1,1 %   (0,50 % fra 25. mai 2020)

Superkonto

Maksimalt sparebeløp 1 million. 2 gebyrfrie uttak per år. Effektiv rente 1,25 %. (1,00 % fra 25.mai 2020)

Fastrenteinnskudd (oppdatert 24. 03. 2020)
12 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 1,25 %
24 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 1,25 %

* Rentesatsene er gjeldende fra 1. krone

Gjeldende priser, vi tar forbehold om feil i prislister.

Alle priser