Valgmøte for innskytere onsdag 19. februar 2020

Onsdag 19. februar 2020 kl. 19.00 avholdes det valgmøte for innskytere i Sandnes Sparebank.

Adresse: I bankens lokaler, 3. etg. i Havnespeilet, Rådhusgata 3, Sandnes

 

Innskyterne skal velge tre faste medlemmer til bankens Forstanderskap for fire år (2020- 2024). Innskytere som har, og i de seks siste måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer: Én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde. EK-beviseiere vil motta egen innkalling til valgmøte. Henvendelser kan rettes til: Vilde Torsvoll på telefon 913 33 297 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

Publisert desember 2019:

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest 01.01.2020, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling. Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside onsdag 8. januar.

Publisert 8. januar 2020:

Her er oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:

Medlemmer valgt av innskyterne

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

2016 - 2019

Svanes, Tine

2016 - 2019

Wikstøl, Trond

2016 - 2019

Moen, Mette

2017 - 2020

Skår, Åge

2017 - 2020

Nordbø, Hanne

2017 - 2020

Rommetveit, Kjell

2018 - 2021

Anfinsen, Jan-Erik

2018 - 2021

Omland, Egil

2019 - 2022

Gjerde, Ørjan

2019 - 2022

Vararepresentanter

Periode

Bærheim, Bjørn

2017 - 2020

Mikalsen, Geir T.

2017 - 2020

Nordheim, Eli H.

2017 - 2020

På valg

Faste medlemmer

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

2016 - 2019

Svanes, Tine

2016 - 2019

Wikstøl, Trond

2016 - 2019

Valgkomiteens innstilling:

Asbjørnsen, Jo Michael

2020 - 2023

Svanes, Tine

2020 - 2023

Wikstøl, Trond

2020 - 2023

 

Kunder som ønsker å foreslå andre kandidater skal oversende sitt forslag til e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no senest 22.01.20. Forslaget må inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke.


Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Ved oppmøte på valgdagen må gyldig legitimasjon fremvises ved registering.

 

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Vilde Torsvoll på mobil 913 33 297, eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.


Link til lovLink til forskrift