Ruud har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger. Hun har seks års erfaring som autorisert finansiell rådgiver fra Sparebanken 1 SR-bank. Ansatt i Sandnes Sparebank siden 2012 og jobber i dag som rådgiver kreditt, Personmarked. Ingunn Ruud er hovedtillitsvalgt i banken og styremedlem i Finansforbundet i Eika Gruppen. Medlem av styret siden 2020. Ruud eier 222 EK-bevis i Sandnes Sparebank.