Gavefondet og sponsing

Det handler om å skape opplevelser


Vi har nå behandlet innkomne søknader og fordelt midlene for 2016.

 

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og bidrar til vekst og utvikling i regionen på mange måter. Sandnes Sparebank ønsker å bidra til et mangfold av kultur og idrett, og hvert år har vi gleden av å tilbakeføre deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnet gjennom Sandnes Sparebanks Gavefond. Alle lag og organisasjoner med sitt virke i Sandnes kan søke om midler fra dette fondet, og alle som søker er dessuten med i kampen om en ekstrapott på 50.000 kroner. Du kan lese mer om søknadsperiode og retningslinjer på www.takksandnes.no.

Vi støtter kulturlivet
Foruten gavefondet sponser vi jevnt og trutt idrett og kultur. Det handler om å skape opplevelser. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å skape opplevelser for både kunder, medarbeidere og den øvrige befolkningen i vår region. Vi vektlegger følgende i vår sponsorvirksomhet:

  • Barn og unge
  • Bredde, såvel som elite
  • Lag fremfor enkeltpersoner
  • Brede fremfor smale målgrupper

Alle søknader om støtte skal gå via vårt søknadsskjema. Før du sender inn søknadsskjemaet, ønsker vi at du setter deg inn i føringene for hva vi ikke støtter, hentet fra våre retningslinjer for samfunnsutvikling:
Hvilke saker støtter vi ikke?
  • Tiltak som har en religiøs eller partipolitisk karakter
  • Tiltak som støtter generell drift og ikke spesielle formål
  • Tiltak rundt jubileer og jubileumsmateriell
  • Tiltak rundt reiser til arrangement og turneringer


Søknad sendes til vår markedsavdeling på marked@sandnes-sparebank.no. Innkomne søknader gjennomgås og besvares i begynnelsen av hvert kvartal.

Vi har nå behandlet innkomne søknader og fordelt midlene for 2016.