Oanes har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Agder Distriktshøyskole. Han har tidligere erfaring som CEO og CFO i Dalema Gruppen, CEO i elektronikkselskapet Westcontrol AS og CFO i industri- og offshoreselskapet Technor ASA.
I tillegg har Oanes over 10 års bankerfaring fra Kreditkassen i Stavanger og ABC Bank. Han har vært ansatt i Sandnes Sparebank siden juni 2013.
Oanes eier 14.415 egenkapitalbevis.