Schøpp er utdannet cand. mag fra Hamar Lærerhøgskole og Universitetet i Stavanger. Hun har vært ansatt i banken siden 1987, og har tidligere jobbet som markedssjef og informasjonssjef med ansvaret for bankens totale markedskommunikasjon og profilering. Hun er bankens pressekontakt.
Schøpp eier 9.521 egenkapitalbevis