Forstanderskapsmøte torsdag 28. april

Sted: OBS! Vågen videregående skole, Holbergs gate 23, Sandnes (ved Sandnes Kulturhus)

Tidspunkt møte 1: Det "gamle" forstanderskapet: Klokken 19.00
Tidspunkt møte 2: Det "nye" forstanderskapet: rett etter møte 1, ca kl 19.30.

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte, men det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorar. Nye medlemmer inviteres også til å overvære møtet klokken 19.00

Det vil bli servering etter møtene.

Saksdokumenter tilgjengeliggjøres 21. april.

Saksliste møte 1:
  1. Orientering om virksomheten
  2. Årsoppgjøret for 2015
  3. Godkjenning av revisors honorar
  4. Gavetildeling (oversikt Gavefondet 2015)
Last ned alle saksdokumenter for møte 1 i zip-format (1,7 mb)

Saksliste møte 2:
  1. Valg
  2. Honorarer for tillitsvalgte 2015
  3. Forlengelse av fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis
  4. Fullmakt ansvarlig kapital
  5. Fullmakt gavetildeling styret
Last ned alle saksdokumenter for møte 2 i zip-format (0,6 mb)

Saksdokumentene er linket inn i de forskjellige sakene i sakslistene ovenfor.

Påmelding innen 25. april kl 15 til banken ved astrid.lyngby@sandnes-sparebank.no


For mer informasjon ta kontakt med Astrid Steine Lyngby:
Telefon 412 49 174
E-post: astrid.lyngby@sandnes-sparebank.no


Ekstraordinært forstanderskapsmøte

Til
- Forstanderskapet i Sandnes Sparebank m/varamedlemmer
- Styret m/ varamedlemmer
- Kontrollkomiteen m/ varamedlemmer
- Ekstern revisor

Innkalling til forstanderskapsmøter onsdag 18. mai 2016

Sted: Vågen videregående skole, Holbergs gate 23, (ved Sandnes Kulturhus)

Tid: Møte 1: kl 19:00
Møte 2: rett etter møte 1, ca. kl 19:30

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte, men det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorar.

Saksliste, møte 1:
1. Orientering om kapitalnedsettelse, fortrinnsrettsemisjon og vedtektsendring

Saksliste, møte 2:
1. Vedtak om kapitalnedsettelse, herunder vedtektsendring
2. Vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon, herunder vedtektsendring

Påmelding innen 12.05.16 til banken ved Astrid Steine Lyngby på telefon 412 49 174 eller via e-post: astrid.lyngby@sandnes-sparebank.no.

Sandnes, 26. april 2016

Ørjan Gjerde,
leder av forstanderskapet

Klikk her for å laste ned saksdokumenter