LittExtra

LittExtra gir deg muligheten til å opprettholde levestandarden selv om du jobber mindre eller har blitt pensjonist.

Som mange andre over 60 år sitter du kanskje på en stor boligformue, etter i en årrekke å ha spart gjennom å betale ned på boliglånet. Samtidig går du av med pensjon og får mindre penger å rutte med i hverdagen.

Økonomisk handlefrihet
Med seniorlånet LittExtra frigjør du en del av det du har spart i boligen. Det gir deg økonomisk handlefrihet til f.eks. å reise eller til å gi bort forskudd på arv.

LittExtra gir med andre ord ekstra penger, men ingen ekstra utgifter. Du betaler ingen renter eller avdrag så lenge du bor i boligen: Lånet skal ikke tilbakebetales før du selger boligen (og dermed frigjør dens verdi), eller før du har gått bort. Beløpene som utbetales fra banken, skal ikke tilbakebetales før du eller din ev. ektefelle har flyttet permanent fra boligen. På dette tidspunktet gjøres lånet opp, og overskytende beløp tilfaller arvingene.

Hvor mye kan jeg låne?
Hvor mye du kan låne, er kun avhengig av din (og ev. din ektefelles) alder, samt boligens verdi og kommunen du bor i. Inntekten din spiller altså ingen rolle for om du kan få LittExtra. 

Banken har ikke noe krav mot kunden utover boligens verdi. Dersom boligverdien er lavere enn lånets verdi ved innfrielse, må banken dekke tapet.

Mange over 60 år er aktive, har mange interesser og høye forventninger. For deg som unner deg litt ekstra, kan livet kanskje fortsette som før - enten du ønsker å reise, dele ut forskudd på arv, investere i bil eller har andre planer du har lyst til å realisere.