Vi vil i løpet av kort tid ringe deg for å snakke om byggelån.