Fleksilån/Kongekonto:<br>Mer penger når du trenger det

Kongekonto er en type rammekreditt og kan passe for kunder som har stor verdi i egen bolig, og som ønsker noe av dette frigitt for å kunne oppnå en romsligere likviditet. Forutsetning for å tilby kunder Kongekonto, er at kunden har en sunn økonomi, god økonomisk styring, tilstrekkelig betjeningsevne og at lånet ikke utgjør mer enn 60% av boligens verdi.

• Ingen renter for ubenyttet kreditt.
• Gir stor handlefrihet.
• Så lenge du er innenfor innvilget låneramme, bestemmer du selv når du vil betale avdrag. Men som hovedregel vil vi anbefale faste avdrag hver måned

Våre boliglån