Oppdatert per 10.02.2016

ISIN Ticker Pålydende Beholdning Netto T-t-m
NO0010577166 SSBB 02 700.000.000 666.000.000 34.000.000 0,18
NO0010636335 SSBB 06 500.000.000 242.000.000 258.000.000 1,00
NO0010689664 SSBB 07 1.000.000.000 - 1.000.000.000 2,62
NO0010697691 SSBB 08 900.000.000 45.000.000 855.000.000 3,82
NO0010718331 SSBB 10 2.000.000.000 205.000.000 1.795.000.000 4,57
NO0010704232 SSBB 09 1.000.000.000 - 1.000.000.000 5,05
NO0010731938 SSBB 11 300.000.000 75.000.000 225.000.000 6,35
NO0010753320 SSBB 12 225.000.000 - 225.000.000 10,11
Sum 6.625.000.000 1.233.000.000 5.392.000.000 4,29

 

Låneavtaler og lånebeskrivelser

ISIN Låneavtaler Lånebeskrivelser
NO0010753320 SSBB FRN 15/26 Lånebeskrivelse
NO0010731938 SSBB FRN 15/22 Lånebeskrivelse
NO0010704232 SSBB FAST 14/21 Lånebeskrivelse
NO0010718331 SSBB FRN 14/20 Lånebeskrivelse
NO0010697691 SSBB FRN 13/19 Lånebeskrivelse
NO0010689664 SSBB FRN 13/18 Lånebeskrivelse
NO0010636335 SSBB FRN 12/17 Lånebeskrivelse
NO0010577166 SSBB FRN 10/16 Lånebeskrivelse