Kapitalkravforskriften forplikter banken med hensyn til offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om Sandnes Sparebank. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på internett.

Bankens Pilar III rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille forskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon til investorer, kunder og andre interessenter omkring bankens risiko- og kapitalstyring.

Pilar III rapporten oppdateres årlig, men dersom det er vesentlige endringer som kan påvirke bankens finansielle stilling vil rapporten bli oppdatert med ny informasjon.

2016
Rapport 31.12.2016
Vedlegg 1: Informasjon om kapital
Vedlegg 2: Sammensetning ansvarlig kapital

2015
Rapport 31.12.2015
Vedlegg 1: Informasjon om kapital
Vedlegg 2: Sammensetning ansvarlig kapital

2014
Rapport 31.12.2014

2013
Rapport 31.12.2013

2012
Rapport 31.12.2012

2011
Rapport 31.12.2011
Rapport 30.06.2011

2010
Rapport 2010

2009
Oppdatering per 30.06.10
Rapport 2009