Obligasjoner

  

Oppdatert 29.01.18 

 

Seniorgjeld

ISIN

Ticker

Pålydende

Beholdning

Netto

T-t-m

 

 

 

 

 

 

NO0010660095

SADG 59

1.000.000.000

728.000.000

272.000.000

0,13

NO0010692924

SADG 63

1.000.000.000

643.000.000

357.000.000

0,77

NO0010756687

SADG 71

600.000.000

289.000.000

311.000.000

1,00

NO0010714041

SADG 65

700.000.000

460.000.000

240.000.000

1,41

NO0010729296

SADG 67

700.000.000

25.000.000

675.000.000

1,96

NO0010724495

SADG 66

700.000.000

556.000.000

144.000.000

2,34

NO0010745011

SADG 69

625.000.000

-

625.000.000

2,87

NO0010730450

SADG 68

400.000.000

100.000.000

300.000.000

3,04

NO0010778822

SADG 72

570.000.000

-

570.000.000

3,81

NO0010649940

SADG 56

400.000.000

39.000.000

361.000.000

4,39

NO0010746324

SADG 70

700.000.000

82.000.000

618.000.000

4,67

NO0010812779

SADG 73

626.000.000

-

626.000.000

5,90

NO0010814171

SADG 74

535.000.000

-

535.000.000

4,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum

 

8.556.000.000

2.922.000.000

5.634.000.000

3,25Ansvarlige lån

Ticker

Pålydende

Beholdning

Netto

T-t-m

SADG 62

300.000.000

-

300.000.000

0,47

Fondsobligasjoner

Ticker

Pålydende

Beholdning

Netto

T-t-m

SADG 64

225.400.000

-

225.400.000

1,05

 


Låneavtaler

ISIN Ticker Rentetype Forfall
NO0010660095 SADG 59 FRN 01/17
NO0010692924 SADG 63 FRN 04/17
NO0010756687 SADG 71 FRN 08/17
NO0010714041 SADG 65 FAST 03/18
NO0010729296 SADG 67 FRN 11/18
NO0010724495 SADG 66 FAST 01/19
NO0010745011 SADG 69 FRN 06/19
NO0010730450 SADG 68 FAST 01/20
NO0010649940 SADG 56 FAST 06/20
NO0010746324 SADG 70 FRN 12/20
NO0010778822 SADG 72 FAST 11/21
 NO0010812779 SADG 73 FAST 12/23