Utbytte

Sandnes Sparebank ønsker å bidra aktivt til at bankens egenkapitalbevis blir ansett som et konkurransedyktig investeringsalternativ.


Utbytte
per EKG

Dato for
forslag

Dato for
vedtak

Dato for
utbetaling

         
2016
1,252015 0
     
2014
 3,00      
2013 3,00 12.03.14 26.03.14 11.04.14
2012 3,00 20.03.13 11.04.13 26.04.13
2011 2,50 15.02.12 29.03.12 13.04.12
2010 0,00 09.02.11 01.04.11
2009 0,00 10.02.10 26.03.10
2008 0,00 17.02.09 27.03.09
2007 15,00 13.02.08 27.03.08 09.05.08
2006 15,00 21.02.07 29.03.07 12.04.07
2005 16,50 23.02.06 27.03.06 12.04.06
2004 12,50 10.02.05 28.02.05 15.03.05
2003 11,00 26.05.04 10.03.04 25.03.04
2002 10,25 05.02.03 26.02.03 13.03.03