Vanlige spørsmål rundt nettbank

Nettbank

Støtter PC-en min den nye nettbanken?
Den nye nettbanken skal fungere på de aller fleste nye PC-er, men du må sørge for å ha en oppdatert nettleser for å få full tilgang til alle tjenestene. Internet Explorer må være versjon 9 eller nyere.

Fungerer nettbanken på nettbrett?
Nettbanken er ikke tilpasset størrelsen til nettbrett, men siden ny løsning ikke benytter Java, fungerer den like godt på smarttelefoner og nettbrett som på PC og Mac. For mobiltelefon anbefaler vi likevel mobilbanken. 

Jeg får ikke bestilt midlertidig BankID-passord på SMS
For å kunne motta passord på SMS, må du være registrert med mobilnummer hos oss. Kontakt oss på 51 67 67 00, så hjelper vi deg. 

Hvordan bestiller jeg ny kodebrikke?
Kontakt oss på 51 67 67 00, så hjelper vi deg. 

Feilmelding: Hva betyr feilmeldingen jeg har fått?
Vi har lageten oversikt over forskjellige feilmeldinger, hva disse betyr og hva du som kunde bør foreta deg. 

Hvor finner jeg alle kontoer jeg disponerer (barn, ektefelle etc.)?
Under Mine kontoer får du oversikt over kontoer i avtalen du valgte ved pålogging. Hvis du ønsker å se alle kontoer i alle avtaler, klikker du (fra Mine kontoer-bildet) på de tre strekene til høyre (burgermenyen). Velg så "Kontoer jeg disponerer". Du får så en liste over kontoer fordelt per avtale. Herfra kan du betale fra de kontoene i den avtalen du har valgt. Klikk "Bytt avtale" for å betale fra kontoer i andre avtaler. 

Jeg får ikke logget meg inn for å se bedriftens/foreningens kontoer
Dersom du har knytteten bedrift eller lag/foreningtil nettbanken må du nå bruke fødselsnummer og personlig BankID for å få tilgang tilkontoene, ikke organisasjonsnummer som tidligere. Inne nettbanken vil du finne alle kontoene som du disponerer 

Hvordan endrer jeg navn på en konto?
Gå til Innstillinger og Kontooppsett. Her får du en liste over kontoer i inneværende avtale (bruk Bytt avtale øverst for å gå til en annen avtale). Klikk på kontonavn for å endre direkte eller klikk på blyanten ute til høyre for å redigere dette og flere egenskaper ved kontoen.

Hvordan oppretter jeg SMS-varsler i nettbanken?
Velg "Innstillinger > Mobil > SMS-varsel. Følg instruksjonene og velg blant følgende varsler:
  • Disponibel saldo på valgt dato eller ukedag
  • Disponibel saldo over et valgt beløp
  • Disponibel saldo under et valgt beløp
  • Innbetalinger større enn valgt beløp
  • Utbetalinger større enn valgt beløp
  • Betalinger til forfall som det ikke er dekning for