1400 nye kunder siden nyttår

1400 nye kunder siden nyttår

PRESSEMELDING
16. august 2018Nye kunder, god kostnadskontroll og lave tap i første halvår -

Sandnes Sparebank kan doble utbetalingen av kundeutbytte for 2018

 

Resultat etter skatt for første halvår i år endte på 137,2 millioner kroner, en økning på 27,2 millioner kroner fra samme periode i fjor.

  • Vi leverer et solid resultat for første halvår, og vi er spesielt fornøyd med å ha fått 1.400 nye personkunder siden nyttår sier adm. direktør Trine Stangeland.

Positiv utvikling på flere områder påvirker resultatet til Sandnes Sparebank. Banken er godt kapitalisert og gjør at styret i banken har endret utbyttepolitikken fra en utdelingsgrad på inntil 50 % av årlig overskudd til en utdelingsgrad på 50 – 75 %. Det er bankens forstanderskap som vedtar årlig utbytte.

  • Denne endringen vil ha en betydelig effekt på kundeutbyttet. Dersom banken leverer samme resultat i år som i 2017, kan utbytteendringen bety en dobling av beløpet som blir utbetalt. En familie med to voksne og 4 millioner kroner i lån og litt innskudd kan oppnå et kundeutbytte på 10.000 kroner for 2018, forutsatt maks utbyttegrad, fortsetter Stangeland.

 

 

  • Sandes Sparebank er en solid og lønnsom bank. Vekst både innen person og bedriftskunder i kombinasjon med lavere tap og god kostnadskontroll gjør banken mer lønnsom. Å gi tilbake til både eiere og kunder ved å øke utdelingsgraden av årlig overskudd er viktig og riktig for å være relevant både for aksjonærer, eksisterende og nye kunder, legger finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon til.

Utbytte til kundene baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd for privat- og bedriftskunder gjennom regnskapsåret, fordelt på antall måneder i året som kunden har hatt innskudd og/eller lån.p

  • Sandnes Sparebank har høye mål om fornøyde kunder, og vi mener at kundeutbytte er attraktivt for eksisterende kunder, men også positivt for potensielle kunder som vurderer ny bankforbindelse. Vi liker godt at når banken gjør det godt deler vi overskuddet med kundene våre, avslutter Stangeland.

 

 

 

 

 

Hovedpunkter første halvår 2018

- Resultat etter skatt: 137,2 (110,0) millioner kroner.

- Rentemargin: 1,78 % (1,78 %)

- Rentenetto: 233,2 (232,6) millioner kroner.

- Andre driftsinntekter: 86,7 (81,2) millioner kroner.

- Driftskostnader: 127,3 (135,4) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 39,8 % (43,1 %).

- Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 22,8 (39,0) millioner kroner

- Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 10,1 % (8,5 %) etter skatt.

- Brutto utlånsvekst siste 12 mnd: 2,3 % (-3,5 %)

- Innskuddsvekst siste 12 mnd: 4,7% (-0,1 %)

- Ren kjernekapitaldekning: 16,3 % (16,1 %)

- Dersom hele overskuddet for første halvår 2018 hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren
  kjernekapital vært 17,2 % for konsernet.

 

 

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf.: 934 88 117
Finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon, tlf.: 922 11 865

 

Les mer om kundeutbytte

Les mer om hvorfor bli kunde hos oss