Dette er FAU-gaven

Sandnes Sparebank bidrar til å skape og dele verdier gjennom midler fra bankens gavefond. En andel av bankens overskudd tilføres Gavefondet hvert år og deles ut til allmennyttige formål for å skape begeistring, glede og engasjement i vår region.
 
Nå kan FAU ved alle skoler i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Randaberg, Stavanger, Gjesdal og Bjerkreim søke om inntil 60.000 kr!
 
FAU-gaven kan gå til:
Aktiviteter som kommer skolens elever til gode
Oppgradering av uteområde/skolefane/nytt utstyr som kommer skolens elever til gode
 
FAU-gaven kan ikke disponeres til følgende:
Administrative kostnader (herunder kursvirksomhet og arrangementer for medlemmer av FAU)
Ordinære driftskostnader
 
Søknadsfrist: 1.12.17
 
Gavebeløpet deles ut i sin helhet og er øremerket prosjektet som er innvilget. Prosjektet må være gjennomført senest innen utgangen av 2018.  
 
Prosjekter som innvilges blir kontaktet. Avslag begrunnes ikke.