De du er glad i-forsikring

Har man kjøpt bolig sammen og deler økonomiske forpliktelser, bør man sikre seg at den andre kan bo i boligen dersom den ene skulle falle fra, eller bli alvorlig syk.

Dere bør ha: Forsikring ved kritisk sykdom eller dødsfall, gjør det lettere for den etterlatte å betjene boliglånet med bare en inntekt. Forsikringssummen utbetales skattefritt til den etterlatte og kan disponeres fritt. Sammen med uføreforsikring får dere en ekstra økonomisk trygghet hver for dere.