De du er glad i-forsikring

Som aleneforsørger trenger du å ha trygghet for den økonomiske fremtiden dersom noe skulle skje deg eller barnet/barna.

Du bør ha:

Barne- og ungdomsforsikringen koster så lite og betyr så mye. For kun kr 180,- per måned sikrer du barnet ditt frem til det fyller 26 år. Sammen med uføreforsikring og forsikring ved kritisk sykdom gir du deg selv og barnet/barna en ekstra økonomisk trygghet.