Sikre inntekten din dersom du skulle bli ufør

Er du «fri og frank», handler det om å sikre inntekten din dersom du skulle bli ufør.

Dersom du blir sykemeldt vil du beholde lønnen din i 12 måneder. Etter dette vil derimot lønnen kunne bli redusert med over 50 %.

Du bør ha: En uføreforsikring er en rimelig måte å sikre at du beholder den inntekten du har i dag, dersom du blir arbeidsufør. Forsikring ved kritisk sykdom gjør det lettere å betjene boliglånet med redusert inntekt.