De du er glad i-forsikring

Når man er to om økonomien, og har ett eller flere barn sammen, er man nødt til å tenke på det utenkelige; Hva om noe skulle skje med den ene forsørgeren? Eller hva om noe skjedde med barna?

Dere bør ha:


Barne- og ungdomsforsikringen gir dere og barna økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Forsikring ved kritisk sykdom eller dødsfall, gjør det lettere for den etterlatte å betjene boliglånet med bare en inntekt. Forsikringssummen utbetales skattefritt til den etterlatte og kan disponeres fritt. Sammen med uføreforsikring får dere en ekstra økonomisk trygghet hver for dere.