Innhold

Forsikre barn og ungdom

Gir foreldre og barn økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Sykdom er hovedårsaken til at barn får varige helsemessige plager. Barne- og ungdomsforsikringen koster så lite og betyr så mye.

Om forsikringen
 • Kombinert syke- og ulykkesforsikring, og består av 8 ulike dekninger
 • Gjelder til barnet fyller 26 år
 • Gjelder også ved studieopphold i utlandet inntil 36 måneder

Forsikringen gir utbetalinger ved
 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer (kreft, multippel sklerose (MS), leddgikt, varige tverrsnittlammelser, hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt) og alvorlige brannskader)
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter
 • Dødsfall

Kjøp og varighet

Forsikringen kan kjøpes fra barnet fyller 3 måneder til det har fylt 17 år. Forsikringen kan beholdes til barnet fyller 26 år.
Pris pr måned: 180,-