Bilde av Mona og Ingunn

– Vi må tørre å tenke på det utenkelige

Er du og dine godt nok forsikret om noe skulle skje? Med en god forsikring kan du fortsette livet med en bekymring mindre.

– Vi ønsker å leve «evig», bli gjeldfrie og at både vi og våre barn skal holde oss friske. Men vi må se realitetene i øynene og våge å ta opp de vanskelige spørsmålene. Hvordan vil du at familien din skal ha det om du dør? Hvordan påvirkes økonomien deres dersom en av dere blir syke? Spør Mona Aadnøy Riska.
Hun er leder for sparing og forsikring i Sandnes Sparebank og til daglig å treffe i Havnespeilet i Sandnes. Mona synes ikke det er ubehagelig å snakke om livsforsikring – heller litt utfordrende noen ganger.

Viktig samtale om hvordan du vil ha det i fremtiden
– Jeg må få kunden til å tenke over flere eventualiteter og spør direkte; «Hvordan vil du at samboeren din skal ha det om du dør?», «Vil du at han skal ha den samme økonomiske friheten som i dag? At barna skal kunne gå på den samme skolen, bo i den samme boligen og kunne delta på de samme fritidsaktivitetene?», «Hvor stort lån vil den andre klare å betjene dersom noe skjer deg?», «Bør hele eller deler av lånet innfris ved dødsfall?».

Riska mener det er svært viktig å tørre å diskutere disse spørsmålene. Er man godt forsikret, kan man bekymre seg litt mindre for fremtiden om den ene faller fra. Et annet scenario, som enda flere burde være bevisste på, er alvorlig og/eller langvarig sykdom.
– Uføreforsikring gjør at mange klarer å opprettholde omtrent samme levestandard, selv om alvorlig sykdom rammer. Mange er ikke klar over hvor lite en faktisk får utbetalt av NAV dersom en er syk mer enn 12 måneder. Fra den trettende måneden er det maksimale en kan få utbetalt inntil 66% av 6G, som er rundt kr 395.000 per år. Med en uføreforsikring beregner vi at en kan opprettholde en inntekt på 80% av lønn, det gir for mange en bekymring mindre, sier Mona.

Hvorfor personforsikring?

I motsetning til skadeforsikring som er pålagt dersom du eier hus eller bil, er personforsikring frivillig. Ved alvorlig sykdom, uførhet eller død, finnes det støtteordninger gjennom det offentlige trygdesystemet. Utbetalingene er likevel i de aller fleste tilfeller ikke store nok til at familien kan opprettholde den samme levestandarden som før.

– Tenk deg at den ene inntekten i familien faller bort og dere har et huslån sammen. Utgiftene i husholdningen vil være nesten de samme. Vil den gjenværende parten måtte selge huset? Så konkret må vi våge å tenke. Still deg selv spørsmålet; hvor mye må du ha utbetalt hver måned for å opprettholde dagens levestandard?
Det er et fåtall som ønsker å selge bolig dersom de skulle bli syke eller bli alene om økonomien sin! For noen er dette allikevel, dessverre, en realitet…

Barne- og ungdomsforsikring – er det vits i?
Noen foreldre dropper dessverre å forsikre barna med en egen barne- og ungdomsforsikring. Noen av disse igjen, har angret bittert.
– Mange tror det offentlige stiller opp i større grad enn det som er realiteten. Det er ingen selvfølge verken med lønn under barns sykdom, stønad til ombygging av huset eller behandling med nye metoder i utlandet. Vår Barne- og ungdomsforsikring tar høyde for en rekke eventualiteter vi selvfølgelig aldri ønsker skal bli virkelige. Men skulle det utenkelige skje, er det en rimelig trygghet, understreker Mona.


Bare om lag hver femte låntager har personforsikring. Hvorfor er det så mange som tar sjansen på å ikke forsikre seg om noe skulle skje?
– Mange mener eller tror at de er godt nok dekket gjennom arbeidsgiver - uten at de egentlig helt vet hva avtalen dekker. Og mange tenker ikke på nedtrappingen i forsikringssum spesielt rundt uførhet. Denne nedtrappingen i hva du får utbetalt ved uførhet, starter for mange avtaler allerede ved fylte 35 år, sier avdelingsleder Inger F. Kvaal i Eika forsikring.

Hun er skeptisk til at særlig de med høye lån, velger å ikke være godt nok forsikret.
– Altfor mange lever uten økonomisk sikkerhetsnett. Særskilt blant unge, er det en klar tendens til stor lånevillighet. Opptil 5 ganger årsinntekt begynner å bli sett på som normalt – noe som gir de veldig høye lån. Å kunne betjene dette dersom det verste skulle skje, er for mange urealistisk uten å ha forsikring, og vil da gi store konsekvenser, sier Kvaal.


Klart du bryr deg!

Aktuelle produkter