Fordeler
Ingen månedsgebyr
Gratis bruk av nettbank og mobilbank
Gratis kjøp i butikk og på nett Norge og utlandet
Personlig rådgiver for lån, sparing og forsikring

 
Total krever at du har Sandnes Sparebank som din hovedbank med kort, nettbank/mobilbank. I tillegg må du ha minst to av følgende produkter: lån, sparing, skade - og/eller personforsikring.

Fullstendig prisliste.