Gratis på tjenestene du bruker mest

Gratis på tjenestene du bruker mest

Et komplett banktilbud med Visa bankkort, mobil-/nettbank,  – gratis på de tjenestene du bruker mest! Opprettelse av regningskonto om du trenger det.

Årspris kr 0 på bankkortet 
Varekjøp og uttak i egne minibanker kr 0
Tilgang til alle tjenester i mobil- og nettbank
Mulighet for å søke om kredittkort

Mobil- og nettbank

Mobil- og nettbank

Med mobilbank og nettbank har du full oversikt over hele økonomien din:

  • Alle dine kontoer og betalinger
  • Avkastning og historikk på fondsparing
  • Sperre kort, sette regionsperre og mer

Kredittkort

Dersom du er student/har begrenset inntekt, kan MasterCard Vivo være kredittkortet som passer deg. Inntil 50.000 i kreditt og gunstige betingelser.

Kredittkort er et frivillig tilbud i våre kundeprogrammer.
Regningskonto

Regningskonto

Med regningskonto blir fellesøkonomien enklere å holde styr på. Da har dere en felles konto for regninger og ett eller to kort kan enkelt knyttes til den samme kontoen.


Priser

Årspris for kort kr 0
Uttak i våre minibanker kr 0
Uttak i andre minibanker kr 7
Kontoholdsomkostninger per mnd kr 60