Kontroll på lommepengene

Kontroll på lommepengene

Med Juniorkortet har både barn og foreldre god kontroll på lommepengene. Gi barnet en tidlig og trygg opplæring i hva det vil si å ha digitale penger.

 Kan brukes i både butikk og minibank

 Beløpsgrenser for uttak og kjøp kan tilpasses barnet individuelt

 Kan kun brukes om det er penger på konto

 Kan brukes i utlandet, men ikke på nett

Foreldre kan følge med på kortbruken i sin mobil-/nettbank

Mobilbank for barn

Er barnet klar for å få oversikt over sitt eget forbruk? Da er mobilbank for barn med begrenset adgang tingen. Det er lett å komme i gang.

Priser

  Ingen årspris på kort eller mobilbank

  Gratis å bruke kortet i butikker 

  Gratis å bruke kortet i norske minibanker