NIBOR31

Med NIBOR31 kan vi tilby din bedrift enda bedre betingelser på innskudd over 5 millioner.

En NIBORkonto er en sparekonto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. Sandnes Sparebanks NIBOR 31 følger 3 måneders NIBOR-rente + margin.

Rentesatsen på 3 måneders NIBOR opplyses daglig i media og på hjemmesidene til Oslo Børs. Du vil også finne oversikt over din rentesats daglig i nettbanken.

Betingelser:
  • Rente: 3mnd NIBOR + margin *
  • Beløp: fra kr 5 - 100 millioner
  • Oppsigelsestid ved uttak: 31 dager **
  • Antall gebyrfrie uttak per år: 4 ***
* Fra første krone
** Gjelder ved alle uttak
*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1 % av det uttatte beløp