NIBOR31

NIBOR31

Med NIBOR31 kan vi tilby din bedrift enda bedre betingelser på innskudd over 5 millioner.

En NIBORkonto er en sparekonto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. Sandnes Sparebanks NIBOR 31 følger 3 måneders NIBOR-rente + margin.

Rentesatsen på 3 måneders NIBOR opplyses daglig i media og på hjemmesidene til Oslo Børs. Du vil også finne oversikt over din rentesats daglig i nettbanken. 

Betingelser:

  • Rente: 3mnd NIBOR + avtalt margin*
  • Beløp: fra kr 5 - 100 millioner
  • Oppsigelsestid ved uttak: 31 dager**
  • Antall gebyrfrie uttak per år: 4***

*Fra første krone. 

**Gjelder ved alle uttak 

*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1% av det uttatte beløpet

Uttak NIBOR31

Hvis du skal ta ut penger fra NIBOR31, laster du ned og fyller ut dette skjemaet, og sender til oss på en av følgende måter: