Innskudd for bedrifter

Vi i Sandnes Sparebank tilbyr to ulike innskuddsprodukter:
- NIBOR31 gir deg en god rente med kun 31 dagers oppgjørstid og opp til 4 uttak i året.
- Trenger du pengene på dagen, kan du vurdere Sparekonto BM, en tradisjonell plasseringskonto. Ikke gebyrer på uttak.
- Fastrente gir deg en garantert rente over en periode på ett eller to år, for beløp over 1 000 000 kr.

NIBOR31

Med NIBOR31 kan vi tilby din bedrift enda bedre betingelser på innskudd over 5 millioner.

En NIBORkonto er en sparekonto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. Sandnes Sparebanks NIBOR 31 følger 3 måneders NIBOR-rente + margin.

Rentesatsen på 3 måneders NIBOR opplyses daglig i media og på hjemmesidene til Oslo Børs. Du vil også finne oversikt over din rentesats daglig i nettbanken.

Betingelser:
 • Rente: 3mnd NIBOR + margin *
 • Beløp: fra kr 5 - 100 millioner
 • Oppsigelsestid ved uttak: 31 dager **
 • Antall gebyrfrie uttak per år: 4 ***
* Fra første krone
** Gjelder ved alle uttak
*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1 % av det uttatte beløp

Sparekonto BM

Sparekonto BM er vår generelle plasseringskonto og gir større avkastning enn brukskonto. Og jo mer som settes inn, jo bedre betingelser blir det!

Alle dine fordeler med Sparekonto BM:
 • Risikofri sparing med høyere rente enn brukskonto, se prisliste
 • Rask tilgang til pengene (ingen bindingstid) 
 • Rente fra første krone
 • Høyere renter jo høyere innskudd
 • Ingen begrensinger på uttak
 • Spar litt hver måned: Opprett en fast spareavtale

 

Fastrente: Garantert rente på sparepengene

Renten på våre fastrentetilbud er markedstilpasset til enhver tid, og renten er garantert i den avtalte rentebindingsperioden.

Fordeler med Fastrenteinnskudd
 • Garantert rente fra innskuddstidspunkt og frem til forfallsdato
 • Renten kapitaliseres ved årsslutt og igjen ved avtalens utløp
 • Ved bindingstidens slutt står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter
 • Skulle du trenge pengene i avtaleperioden kan du innløse hele beløpet mot et gebyr på 1 % av innskuddet. Det vil også beregnes overkurs/underkurs
Minste innskudd: 1 000 000 kr. For innskudd over 20 000 000 kr gjelder egne betingelser.

Betingelser
1 års binding: 1,90 %
2 års binding: 2,00 %

Husk
: Fastrenteinnskudd gjelder engangsinnskudd. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.