Med kompetente rådgivere, nærhet til kundene og god kunnskap om lokale markedsforhold er vi bedre rustet enn de fleste til å lykkes. Med god forståelse for deg og din virksomhet skaper vi verdier gjennom det vi kaller aktiv kundeomsorg. Oppsummert handler det om helhetlig økonomisk rådgiving og hjelp til å ta gode valg for fremtiden. Vi vil være en drivkraft for lønnsomhet, vekst og utvikling for både deg og vårt lokalsamfunn. 

Lokalbanken som sparringspartner - Vi hjelper til med å gjøre det enkelt, lønnsomt og mer effektivt for alle som driver egen virksomhet. 

Vi er en fullservicebank som tilbyr gode løsninger innen finansiering, forsikring, pensjon og betaling


Bli kunde
For å bli bedriftskunde i banken, ta kontakt med oss for en prat for å få nærmere opplysninger om fremgangsmåte og informasjonsbehov. I hovedsak vil vi kreve følgende dokumenter før kundeforhold kan registreres: firmaattest, vedtekter og kunderegistreringsskjema.

Ved ønske om finansiering vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon slik som opplysninger om formål for finansiering, forretningsplan og regnskap siste 3 år.