Bondens ulykke

Sikre deg som bonde og din familie med egen ulykkesforsikring.
  • Enkel forsikring som er særlig gunstig for hele familien
  • Kan gjelde for både bonde og ektefelle/samboer samt barn og fosterbarn
  • Gjelder for alle hjemmeboende barn under 20 år
Kontakt meg om bondens ulykkesforsikring

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine landbruksforsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema